Home » Dieren » Vogels » Zangvogels » lijsters

zanglijster

Orde :                      Zangvogels 

Familie :                   Lijsters 

Lengte :                    20 tot 22 cm

Aantal broedparen :  Ongeveer 150.000

Toename of afname : Constant

kenmerken

De bovenzijde bruin van kleur
De onderzijde is vaalwit en bedekt met bruine pijlachtige vlekken
De onderzijde van de vleugels is geelbruin van kleur

omschrijving

Het gedrag van de zanglijster doet denken aan dat van de merel, terwijl het verenkleed meer lijkt op dat van de grote lijster dan het geheel bruine of zwarte verenkleed van de merel. De grote lijster is duidelijk groter en heeft ronde in plaats van pijlvormige vlekken op de onderzijde. Een vliegende zanglijster valt op door de lichtbruine ondervleugels, die bij de grote lijster wit van kleur zijn.

De zang van de zanglijster is ritmisch en bestaat uit korte strofen die enkele keren herhaald worden. Het voedsel bestaat onder andere uit wormen en slakken. De vogel gebruikt een steen om de slakkenhuisjes op kapot te tikken. De vogel gebruikt hiervoor meestal dezelfde steen, zodat uiteindelijk een verzameling kapotte slakkenhuisjes rondom de steen te zien zal zijn. Tijdens het zoeken naar voedsel rent de zanglijster telkens korte stukjes, om vervolgens stil te blijven staan en in opgerichte houding om zich heen te kijken.

Hoewel een groot gedeelte van de populatie in de winter naar het Middellandse-Zeegebied trekt, overwinteren met name zanglijsters uit dorpen en steden soms ook in Nederland.


Merel

Orde :                      Zangvogels

Familie :                  Lijsters

Lengte :                   24 tot 29 cm

Aantal broedparen : Meer dan 1.000.000

Toename of afname : Lichte toename

kenmerken

Het verenkleed van het mannetje is geheel zwart
Het mannetje heeft een dunne oranje-gele cirkel om het oog
De snavel van het mannetje is oranje-geel van kleur
Het vrouwtje is bruiner van kleur en heeft een bruine snavel

omschrijving

Bij de merel is het vooral het mannetje dat opvalt door het zwarte verenkleed en de oranje-gele snavel. Bij nadere bestudering valt ook de oranje-gele cirkel rondom het oog op. Het vrouwtje is weliswaar net zo gebouwd als het mannetje, maar heeft een minder opvallend, bruin verenkleed. Jonge vogels lijken op een volwassen vrouwtje, maar hebben nog lichtgekleurde veertoppen. De merel wordt ondanks het zwarte of bruine verenkleed één door veel mensen herkend. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat de vogel erg talrijk is en met de zang veelvuldig de aandacht trekt.

Het voedsel van de merel bestaat onder andere uit insecten, vruchten, wormen en slakken. Door de grote diversiteit in het voedsel dat gegeten wordt, maar ook doordat de vogel drie of vier nesten per jaar grootbrengt is de merel tegenwoordig de meest voorkomende vogel van Nederland. De merel heeft zich uitstekend aangepast aan de mens; enkele eeuwen geleden was de merel nog een schuwe vogel die alleen in het bos voorkwam.


2017

maart